1 marca, 2020 Články Nekomentované

Workshopy pre žiakov

Koncom februára sme zavítali do 2 bratislavských materských škôl (25. a 26.2.) a 1 základnej školy (28.2.). Prečo? Aby sme pilotne otestovali program s aktivitami, ktoré nadväzovali na dva príbehy z našej ilustrovanej knihy Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila – Príbehy o ochrane prírody.  Aj vďaka týmto stretnutiam deti prostredníctvom hier spoznali, ako naše lúky aj s opeľovačmi zachovať (Lúčny orchester) a prečo potrebuje našu pomoc prehistorický obor vyza veľká (Životné dobrodružstvo ohrozenej vyzy) :-)!

Knihu príbehov nájdete priamo tu.

Audionahrávky príbehov dole na stránke tu.

Určite využijete aj Metodiku a jednotlivé Pracovné listy.

Viac informácií o projekte Kids for Eco-Action nájdete na http://daphne.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-projekty/kids-for-eco-action/o-projekte/

   

Written by Jana Menkynová