jún 8, 2018 Články Nekomentované

V dňoch 24.-27.5.2018 sme s organizáciou Veolia Energia Slovensko, a. s., zrealizovali druhý ročník interaktívnej výstavy pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity.

Téma, ktorá rezonuje dnešnou spoločnosťou, a tou je biodiverzita v meste, ožila vo forme interaktívneho náučného chodníka nielen pre študentov, ale aj dospelých. V bratislavskej Dúbravke v Centre rodiny počas týchto dní mali žiaci i verejnosť možnosť nahliadnuť, ako sme s prírodou hlboko previazaní a uvedomiť si, že každý organizmus má na tomto svete svoje jedinečné a nenahraditeľné miesto.

Milou ukážkou rozmanitosti v ľudskom domove bola hra puzzle znázorňujúca rôzne živočíchy a rastliny, ktoré žijú v našej tesnej blízkosti, a my si to často ani len neuvedomujeme. S deťmi sme si vysvetlili, aký význam má, napríklad kútnik domový či taký ucholak obyčajný. Na ďalšom stanovišti, ktoré bolo venované mýtom a faktom o biodiverzite, sme sa zahrali, ako to funguje, keď škodca či choroba napadne monokultúrny les, a následne ako a či sa šíri choroba/nákaza v zmiešanom lese. Veľmi obľúbený bol náš 3D model krajiny, na ktorom sme demonštrovali orkán vo Vysokých Tatrách z roku 2004. Našich hostí sme taktiež premenili na záhradných architektov, a tak si navrhli svoje ideálne záhradky budúcnosti.

Aby sme rozmanitosť prírody šírili ďalej, deti mali možnosť vytvoriť si pre svoju triedu krásny hmyzí domček, ktorý bude skrášľovať areál školy a veríme, že sa do nich nasťahujú noví susedia. Niektorých, ako napríklad žižiavky, ucholaky, mravce, mnohonôžky, si deti šikovne ulovili v areáli, pozorne preskúmali a opäť vypustili. Boli to dni plné zvedavých otázok a uvedomení po ich zodpovedaní, zábavy a úsmevov. Tešíme sa na podobné príležitosti v budúcnosti.

     

Written by Jana Adamova