november 6, 2016 Novinky Nekomentované

O projekte „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku„, ktorý realizujeme spolu s partnermi na Podunajsku sa mohli dozvedieť aj návštevníci Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa konal v Brusseli 10.-13. októbra. Článok o projekte „Prírodné perly Podunajska“ vyšiel v časopise „The European Union Regional Review„, určenom okrem iného aj návštevníkom podujatia.

Článok v anglickom jazyku si môžete prečítať TU alebo priamo v októbrovom čísle časopisu The European Union Regional Review na str. 14-15.

Written by german