„Dni otvorených dverí“ na Devínskej Kobyle

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes pripravil prvé zo série podujatí pre verejnosť určené všetkým návštevníkom Devínskej Kobyly. Len máloktoré hlavné mesto v Európe sa môže pochváliť takým prírodným skvostom a neobyčajne významným paleontologickým náleziskom na svojom území. Zaslúži si preto našu pozornosť a ochranu.

Mimovládna organizácia Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie pripravila na Sandbergu v čase od 10.00 do 16.00 hodiny informačný stánok s viacerými sprievodnými aktivitami pre rodiny s deťmi. Deti pozorovali ďalekohľadmi desiatky obratných pestrofarebných letcov včelárikov zlatých alebo spoznávali lesné poschodia a ich obyvateľov. Niektoré sa zahrali na malých paleontológov a v pieskovom modeli Sandbergu si vykopali a určili vlastnú sadrovú skamenelinu, ktorú si mohli zobrať so sebou. Keďže Sandberg je chránené nálezisko a súčasť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, tie skutočné skameneliny obdivovali len priamo na mieste.

Nielen deti, ale aj dospelí návštevníci sa zúčastnili bezplatných exkurzií so sprievodcom, ktorý ich bližšie zoznámil s prírodnými hodnotami Devínskej Kobyly, vysvetlil, prečo sa tu pasie stádo kôz a prezradil aj veľa iných zaujímavostí. Exkurzie začali vždy pri prvej informačnej tabuli pod Sandbergom a prebiehali priebežne počas celého dňa podľa množstva a záujmu návštevníkov.

Ďalšie informačné stánky a exkurzie sa uskutočnia aj v sobotu 14. júna a nedeľu 6. júla vďaka projektu „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla“, podporeného Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie DBU. Manažmentové a edukačné aktivity prebiehajú aj v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ Nature Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Jana Menkynová, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava

mobil: +421 905 982 866, www.daphne.sk, menkynova [at] daphne [dot] sk