Ako môžete pomôcť?

Hľadáme dobrovoľníkov/čky:

 • Máte záujem rozvíjať svoj vzťah k prírode?
 • Teší vás práca s deťmi?
 • Hľadáte zaujímavú činnosť?
 • Chcete sa zapojiť do zaujímavých ekovýchovných projektov a podujatí?
 • Neviete, kde uplatniť svoju tvorivosť a nápady?
 • Túžite získať pedagogickú prax a skúsenosti do budúcnosti?

V prípade, ak by ste nám mali záujem pomôcť, ozvite sa prosím emailom Darine Maťovej na matova [at] daphne [dot] sk alebo Viera na telefónne číslo 0905 982 866.

V prípade, že ste z Banskej Štiavnice a okolia, a mali by ste záujem pomôcť s programami, ktoré realizujeme v Banskej Štiavnici, kontaktujte prosím Vieru Lasákovú na viera [dot] lasakova [at] gmail [dot] com

 

S čím nám môžete pomôcť práve teraz?

 • s maľovaním plátna na programy
 • s prípravou zbierok prírodnín na výučbu
 • s výrobou rôznych pomôcok

 

Poďakovanie

Naša činnosť je možná aj vďaka všetkým dobrovoľníkom/čkam a jednotlivcom, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám: Eva Streberová, Petra Marinová, Barbora Kaľavská, Martin Kaľavský, Martin Šebesta, Stanislava Brnkaľáková, Peter Višváder, Katarína Slabeyová, Tatiana Mustafiová, Ivana Kohoutková, Katarína Škulová, Katka Botková, Hanka Fapšová, Lucia Pešková, Dáška Kočvarová, Veronika Hajdučiková, Martina Magdová, Edita Malovcová, Monika Štrbáková, Magdaléna MIchútová a iní.

Všetkým vám úprimne ďakujeme!

 

Absolventská prax

Skončili ste štúdium na vysokej škole, nemáte zatiaľ prácu a radi by ste získali prax?

Máte možnosť absolvovať ju u nás a získať cenné skúsenosti a zručnosti.

Miesto výkonu: Bratislava alebo Banská Štiavnica.

Náplň práce:

 • Príprava a realizácia ekovýchovných vzdelávacích programov.
 • Pomoc pri realizácii ekovýchovných vzdelávacích aktivít pre verejnosť.
 • Asistenstká pomoc pri realizácii národných i medzinárodných projektov zameraných na ochranu prírody.
 • Pomoc pri realizácii ochranárskych brigád na Devínskej Kobyle.
 • Pomoc pri spracúvaní knižnej databázy.
 • V prípade záujmu možnosť asistovať pri terénnych prácach.

 

Základné podmienky vykonávania praxe:

Uchádzačom o absolventskú prax môže byť študent, ktorý:

-       ukončil dennú formu vysokoškolského štúdia pred menej ako dvoma rokmi,

-       je mladší ako 26 rokov,

-       a doteraz nebol zamestnaný.

 

Dĺžka trvania praxe: najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov.

Rozsah prác: 20 hodín týždenne.

Úrad práce vypláca mesačne absolventom výšku sumy životného minima.

Podrobnosti nájdete na http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/absolventska-prax/51-prispevok-na-vykonavanie-absolventskej-praxe.html?page_id=12940

 

Bližšie informácie pre uchádzačov (leták):

Bratislava: Darina Maťová, matova [at] daphne [dot] sk

Banská Štiavnica: Viera Lasáková, lasakova [at] daphne [dot] sk