Inštitút DAPHNE pripravil zaujímavosti zo sveta vody pre materské školy

Inštitút DAPHNE pripravil dve zaujímavosti týkajúce sa sveta vody  pre materské školy. Prvou je maľovanka „Vodný svet v obrázkoch“, ktorá je určená  škôlkarom a malým školákom.  Približuje deťom hravou formou rôzne podoby vody, jej význam v prírode, v našich domácnostiach a upozorňuje na jej znečisťovanie.  Pre učiteľov materských škôl pripravil Inštitút nový letný „vodný“ seminár environmentálnej výchovy zameraný na zážitkové učenie.

„Maľovanka je určená deťom predškolského veku a žiakom prvého stupňa základných škôl. Pri práci s deťmi ju však môžu využiť nielen pedagógovia, ale i rodičia. Obrázky, básničky a úlohy sprostredkúvajú príbeh detí vody, ktoré počas roka putujú od prameňa až do mora a oboznamujú sa s vodnými obyvateľmi“, povedala Jana Menkynová z Inštitútu DAPHNE. Deti tak spoznávajú rôzne premeny a podoby vody počas štyroch ročných období. Zároveň hravou formou pochopia, ako a kde všade môžu vodou šetriť a aktívne prispieť k znižovaniu jej znečistenia osobným príkladom. Maľovanka je bezplatne distribuovaná školám po celom Slovensku a v online verzii dostupná na stránke www.daphne.sk v časti Dokumenty na stiahnutie, alebo na projektovej stránke www.vodajezivot.sk.

Inštitút DAPHNE v spolupráci s CEEV Živica zároveň pripravil pre učiteľov materských škôl nový letný seminár, kde bude voda jednou z hlavných tém. Seminár je zameraný na zážitkové učenie, uskutoční sa v prekrásnom prostredí Vzdelávacieho centra Zaježová v dňoch 2.-5.augusta 2013. Prinesie nápady na aktivity s deťmi v predškolskom veku v každom počasí, tematicky zamerané na ochranu lesa, vodu a jej šetrenie, či odpad. Učitelia si tiež vyrobia rôzne pomôcky, ktoré môžu využiť počas výučby – zhotovenie hmyzieho hotela, výroba kvietkov a háčkovanie tašiek z odpadového materiálu a mnohé ďalšie zaujímavosti. Viac informácii o seminári, ako aj prihlášku na seminár môžu záujemcovia nájsť na stránke www.daphne.sk.

Aktivity Inštitútu DAPHNE zamerané na ochranu vody sa uskutočňujú v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode, ktorý finančne podporuje Európska únia z programu LIFE+ a MŽP SR.

 

V prípade ďalších informácií, prosím kontaktujte: Mgr. Jana Menkynová, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, tel.: 0905 982 866