ORIGINÁLNY NÁUČNÝ AREÁL VZDELÁVA DETI AJ DOSPELÝCH

 

Tlačová správa

28.9.2015, Bratislava

 

ORIGINÁLNY NÁUČNÝ AREÁL VZDELÁVA DETI AJ DOSPELÝCH


Na Devínskej Kobyle, ktorá je prírodným klenotom Bratislavy, bude slávnostne otvorený nový prírodovedný náučný areál. Atraktívne informačné tabule, ktoré sa na ňom nachádzajú oboznamujú návštevníkov územia s jedinečnosťou prírodných spoločenstiev, upozorňujú na ich zraniteľnosť, ohrozenie a potrebu aktívnej ochrany. Náučný areál oživujú aj interaktívne drevené prvky, paleochodník a informačné tabuľky k zaujímavým druhom.

Devínska Kobyla je prírodným skvostom v celoeurópskom meradle a zároveň obľúbeným oddychovým miestom mnohých Bratislavčanov. Je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít mesta a vedie ňou niekoľko turistických chodníkov. V predchádzajúcich rokoch pribudli v území informačné tabule približujúce geológiu tohto jedinečného miesta, no o prírodných hodnotách tohto územia poskytovalo strohé informácie len niekoľko starších informačných tabúľ. Pritom práve výskyt vzácnych druhov a biotopov či už stepných, lúčnych, lesných, alebo skalných, prispel k tomu, že územie bolo v roku 2004 zaradené do Európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Napriek unikátnosti Devínskej Kobyly, a skutočnosti, že sa v blízkosti Bratislavy nachádza lokalita s tak vysokou biodiverzitou, je povedomie verejnosti o  prírodných hodnotách tohto územia stále veľmi nízke. Práve náučný areál má prispieť k zlepšeniu v tejto oblasti. Jeho tvorba trvala niekoľko rokov a jeho súčasťou sú lesný chodník, stepný chodník, paleontologické ihrisko, hmyzí kút a salaš. Veríme, že areál  pritiahne pozornosť a zaujme tak veľkých ako aj malých návštevníkov“, hovorí Ján Šeffer, riaditeľ Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý náučný areál vytvoril.

Náučný areál slávnostne otvorí starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor 30.9.2015 o 10:00 na Sandbergu.

Náučný areál realizovala organizácia DAPHNE - IAE, v rámci projektu LIFE+ Príroda „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“, na ktorom spolupracuje s organizáciou BROZ a Štátnou ochranou prírody. Na realizácii chodníka sa podieľali aj Lesy SR. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a MŽP SR a čiastočne z projektu  “Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla”, ktorý podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU).

V prípade ďalších informácií prosím, kontaktujte:

Monika Chrenková, 0917/256577, chrenkova [at] daphne [dot] sk (chrenkova [at] daphne [dot] sk )

Barbara Immerová, 0948/863948, barbara [at] daphne [dot] sk

 

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte .pdf

Pozvánka na stiahnutie vo formáte .pdf