Príbehy vzdelávajú - kniha štiavnických legiend pre deti od Juraja Červenáka.

.
.
TLAČOVÁ SPRÁVA
.
Banská Štiavnica, 20. decembra 2014
.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie pokrstil svoju prvú detskú knihu „Legendy Zlatého mesta“ od autora Juraja Červenáka. Kniha vznikla pre potreby inovatívneho projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania, ktorý tvorí originálne pobytové programy pre žiakov, pedagógov a  rodiny s deťmi.
.

Živá učebnica je názov originálneho vzdelávacieho projektu. Tvorí systém príbehového vzdelávania s prvkami edukačného LARP – pu (z angl. termínu Live Action Role – Playing), ktorý deťom pútavou a nenásilnou formou podáva klasickú učebnú látku. „Popri zažívaní Červenákových príbehov odovzdávame deťom vybraný tematický obsah vzdelávania hravo a nebadane. V postupnom odkrývaní príbehov v rôznych významových a vedomostných rovinách, v nich prebúdzame aktívnu motiváciu pri učení sa. Žiaci sa ocitajú na štúdiách v alchymistickej dielni, s vedmou a bylinkárkou vyrábajú hojivé maste, v podzemí s permoníkmi zažívajú geológiu. V celodennej hre zachraňujú uväznenú vodníčku, varia liečivý odvar a nadobúdajú duchovnú silu. Metodika príbehového vzdelávania je originálna, ale rozvíja sa pod patronátom originálnej švajčiarskej školy PRIMARIA.“ Hovorí Mgr. Viera Lasáková, programová manažérka projektu.
.
Autor knihy Juraj Červenák, najpredávanejší slovenský autor žánru historické fantasy, o svojej knihe povedal: „Práca na Legendách Zlatého mesta bola veľmi radostná skúsenosť, pretože mi umožnila ponoriť sa do minulosti rodnej Banskej Štiavnice a vytvoriť akési nové povesti okorenené fantastikou a dobrodružstvom.“ Tvorí ju päť príbehov, v ktorých sú zakomponované učebné osnovy pre žiakov 6. ročníka. Na banskoštiavnických reáliách ožíva bronzová doba, Slovania alebo protiturecké vojny v 17. storočí. Ako píše Juraj Malíček v recenzii knihy: „Červenákovi sa podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie.“
.

Príbehy z knihy tvoria mytologický rámec pre projekt Banská Štiavnica - Živá Učebnica príbehového vzdelávania neziskovej organizácie DAPHNE, ktorý je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“.
.
Viac informácií:
Kontakt: Viera Lasáková, DAPHNE - Živá učebnica, lasakova [at] daphne [dot] sk, tel. 0907169131
.