Víťazov „Vodnej akadémie“ už poznáme, učitelia môžu vodné úlohy využiť i v budúcnosti

Štyridsať slovenských škôl sa sedem mesiacov zúčastňovalo interaktívnej súťaže Inštitútu DAPHNE nazývanej „Vodná akadémia“ ,v ktorej si rozširovali  svoje vedomosti v téme voda.  Uvedomili si, že kdekoľvek na Slovensku žijeme, žijeme v povodí riek, ktoré nás ovplyvňujú a preto sa k vode musíme správať ohľaduplne. Víťazov už síce „Vodná akadémia“ pozná, ak sa však učitelia, žiaci či široká verejnosť chcú o vode dozvedieť viac, stránka vodajezivot.sk im poskytne veľa zaujímavých informácií.

Kompletnú tlačovú správu nájdete tu.