Výučbové programy pre školy 2014/2015

Domov

 

PROGRAMY PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Vyberte si z našej ponuky ekovýchovných programov pre materské školy, ktorých cieľom je prispieť k vytvoreniu pozitívneho vzťahu detí k prírode a okoliu v ktorom žijú. Programy sú tvorené hravou interaktívnou formou.

Všetky potrebné informácie o programoch nájdete v:

Ponuka programov pre MŠ v Bratislave a okolí

Prihlasovací formulár

 

 

 


 

PROGRAMY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY a 8. ROČNÉ GYMNÁZIÁ

Programy pre školy  sprostredkúvajú žiakom hravou formou nielen vedomosti, ale predovšetkým v nich upevňujú pozitívny vzťah k prírode.

Všetky potrebné informácie o programoch nájdete v:

Ponuka programov pre základné školy a 8. ročné gymnáziá

Prihlasovací formulár