Who we are?

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie je organizace, která působí dlouhodobě v oblasti ochrany přírody a nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů, široký záběr a dokonalou znalost problematiky - od botaniky a zoologie přes aplikovanou ekologii, statistiku až po zemědělství.
Posláním DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.

Vznik organizace

Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 5. 1. 2004.
Činnost organizace byla zahájena na podzim roku 2003.
Mateřská organizace, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, se sídlem v Bratislavě, zahájila činnost roku 1993.

Status

občanské sdružení

Statutární zástupci

Mgr. Jan Dušek - výkonný ředitel
RNDr. Ján Šeffer - ředitel
Mgr. Záboj Hrázský - předseda Rady sdružení

Rada sdružení

Mgr. Záboj Hrázský
RNDr. Ivana Jongepierová
RNDr. Tomáš Kučera, PhD.
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Mgr. Milan Janák
Mgr. Martina Filipová