Ing. Jana Dirbáková

jana.menkynova
Finančná manažérka
E-mail: 
dirbakova [at] daphne [dot] sk
Telefon: 
02 4552 4019

Má na starosti financie DAPHNE – prehľad čerpania projektov, finančné správy, účtovníctvo

Štúdium

  • 1992 – 1997: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, špecializácia Finančná sústava a peňažníctvo
  • 1999 – 2000: Montgomery County Community College, USA, Pensylvania – študijný pobyt, štúdium ekonomických predmetov