Mgr. Jana Menkynová

jana.menkynova
Koordinátorka environmentálnej výchovy, lektorka (na MD)
E-mail: 
menkynova [at] daphne [dot] sk
Telefon: 
0905 982 866

Má na starosti koordináciu ekovýchovných aktivít pre materské a základné školy, tvorbu a výučbu ekovýchovných programov, ekovýchovných pomôcok a metodických materiálov, publikovanie pre ekovýchovné materiály, prácu s externými lektormi, ktorí pomáhajú s výučbou na školách, organizovanie podujatí v rámci významných dní súvisiacich s tematikou ochrany prírody a šírenia povedomia o jej ochrane.

Štúdium

  • 2000 – 2005 – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, environmentálne plánovanie a manažment