Mgr. Rastislav Lasák

martina.badidova
Ekológ, špecialista na databázy a geografické informačné systémy
E-mail: 
raslas [at] daphne [dot] sk

Má na starosti zber databázových a priestorových údajov, ich spravovanie a tvorbu výstupov, vývoj informačných systémov v oblasti biologickej diverzity

Štúdium

  • 1992 – 1997: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Mgr., Biológia – odbor ekológia