Mgr. Viera Lasáková

barbara.immerova
Projektová manažérka, pedagogička
E-mail: 
viera [dot] chrenkova [at] gmail [dot] com

Má na starosti koordináciu ekovýchovných programov a projektov pre materské a základné školy v Banskobystrickom kraji. Navrhuje a realizuje tvorbu ekovýchovných programov a pomôcok potrebných na výučbu a  pripravuje metodické materiály pre učiteľov materských a základných škôl.

Štúdium

  • 1999 – 2004: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov filozofia – estetika
  • 2003 – Semestrálny študijný pobyt v Granade, program Erasmus – Universidad de Granada, štúdium španielčiny a filozofie
  • 2003 – Jazyková skúška zo španielskeho jazyka v Centre moderných jazykov v Granade (stupeň intermedio B )