Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD.

administrator
Zástupkyňa riaditeľa, vegetačná ekologička
E-mail: 
stanova [at] daphne [dot] sk
Telefon: 
02-455 240 19, 02-456 402 01

Venuje sa celkovému manažmentu organizácie. Je zodpovedná za prípravu a koordináciu projektov so zameraním na ochranu prírody, manažmentové plánovanie a obnovu lúk a mokradí. V rámci Iniciatívy karpatského ekoregiónu (CERI) má na starosti koordináciu zberu dát o rastlinných spoločenstvách a endemických druhoch.

Štúdium

  • 1986 – 1991: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Mgr., odbor Botanika a ekológia
  • 1998 – 2003: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, PhD, odbor Botanika a ekológia
  • 1998 – Program Darwinovej Iniciatívy zameraný na biodiverzitu rašelinísk na Univerzitách Stirling a Dundee v Škótsku