RNDr. Ján Šeffer CSc.

administrator
Riaditeľ, vegetačný ekológ
E-mail: 
jansef [at] daphne [dot] sk
Telefon: 
0905 982 865

Zodpovedá za riadenie DAPHNE, prípravu a koordináciu projektov so zameraním na manažmentové plánovanie a obnovu nelesných ekosystémov, výskum a politické záležitosti spojené s ochranou biodiverzity.

Štúdium

  • 1979 – 1984: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, RNDr., odbor Všeobecná biológia
  • 1985 – 1991: Botanický ústav SAV, Bratislava, CSc., odbor Populačná ekológia