6 mája, 2019 Články Nekomentované

Sú to cicavce ako človek, avšak ako jediné cicavce aj lietajú. Sú opradené snáď najväčším množstvom nepravdivých mýtov a kvôli nim ich strach v ľudských očiach zhmotňuje do krvilačných príšer, ktoré sa navyše ľúbia zamotať do ľudských vlasov a stresovať ich nositeľa.

Takto nejako začala krátka prednáška o netopieroch na dobrovoľníckej akcii v stredu 24.4.2019 so zamestnancami firmy Dell v Bratislave.

No schválne, naozaj netopiere vôbec nepijú krv? Žiadny z 28 druhov na Slovensku žijúcich netopierov takéto chúťky nemá. Naopak, naše netopiere prospievajú človeku viac, než si to bežne pripúšťame.

Za noc ulovia toľko hmyzu (najmä komáre, muchy a nočné motýle), že keby sme počty netopierov dokázali zvýšiť, poslúžili by človeku aj ako účinný ekologický systém ochrany pred komármi.

S apetítom zhruba 3000 komárov za noc sa netopierí imidž hneď dostáva v našich očiach do iného svetla. A premnoženia sa tejto okrídlenej myši, s ktorou však nemajú nič spoločné, hoci ich neraz tak nazveme, sa vôbec nemusíme báť. Netopierie samičky porodia na rozdiel od myší zvyčajne len jedno mláďa za rok.

V súčasnosti, žiaľ, čelíme opačnému závažnému problému – znižovaniu počtu jedincov a tiež druhov netopierov na Slovensku. Prečo? Tých „preto“ je celá paleta a medzi najrukolapnejšie patria celkové znečisťovanie prírody, riek, výruby lesov i brehových porastov. Netopierom tým spôsobujeme otravu, odopierame potravu, likvidujeme letné úkryty. Keď sa prisťahovali do miest – ľahko si obľúbili štrbiny v panelových domoch – intenzívnym zatepľovaním pokračujeme v ich likvidácii. Vyhladením škár na fasádach domov mnohé jedince oberieme o príbytok. Ak sa panelák zatepľuje skoro na jar, kým sa netopiere ešte neprebudili zo zimnej hibernácie, neraz sa tým nemilosrdne odsúdia na uhynutie hladom a smädom. Pod vrstvou polystyrénu tak zaživa pochováme aj celé kolónie netopierov aj napriek tomu, že rušenie a odstraňovanie úkrytov netopierov je na Slovensku trestné a hrozí zaň pokuta v desiatkach tisícoch Eur.

Hovorí sa, že keď pomôžeme hoc len jedinému človeku, tak tým síce nezmeníme svet, ale zmeníme svet tomuto jednému človeku. Tým je vyjadrená dilema jednotlivca, keď rozmýšľa, ako sa zachovať v situáciách, ktoré sa zdajú, že on sám v nich nič nezmôže. V hlave nejedného poslucháča tejto prednášky možno víria aj takéto otázky. Veď čo už len zachránime zhotovením a vyvesením desiatich búdok pre netopiere na stromoch v bratislavských mestských lesoch? Pochyby idú vzápätí nabok pri uvedomení, že ak by sa hoc len jeden netopier nasťahoval do niektorej z desiatich búdok, ktoré pre nich ideme zostrojiť, už to je cenný krôčik k úspechu. Zhotovovaním búdok dnes zároveň testujeme rôzne priestorové možnosti a veľkosti štrbín s cieľom zistiť, ktoré budú netopiere preferovať, aby sme práve tie mohli šíriť s ešte vyšším efektom úspešnosti – osídlením netopiermi. V Bratislave by to mohli byť fešandy a fešáci, ktorých nazývame: uchaňa čierna, ucháč svetlý, netopier fúzatý.

Zruční dobrovoľníci búdky razom zoskrutkujú a nasleduje spoločný presun do areálu Mestských lesov v Bratislave – na Železnú studienku. Zvedavé otázky a diskusie cestou spestrí mladučká užovka fŕkaná, ktorá sa práve vybrala prekrižovať lesný chodník. Neunikla však skúsenému oku lektora. Nielen pre účastníkov, ale i pre neho je výskyt tohto jedinca v týchto končinách veľkou pozoruhodnosťou. Diskusie spontánne prechádzajú do otázok a odpovedí s fascinujúcimi informáciami o užovkách i ďalších plazoch.

Všetkými odtieňmi zelenej hýriaci les nedotknutý ťažbou pozýva v tento slnečný aprílový deň na prechádzku sprevádzanú pohľadmi, čo pôsobia ako balzam na zrak človeka. A nemusí byť nutne unavený z obrazovky počítača. Orchester vtáčieho spevu v originále dostupnom len dnes pôvabne dotvára nepopísateľný zážitok, ktorý si s vynášaním búdok pre netopiere dobrovoľníci dopriavajú. Pár odvážlivcov v sprievode lektora využije príležitosť nakuknúť do dvoch bunkrov, čo slúžia netopierom na zimovanie a vedcom i verejnosti na bližšie spoznávanie a opatrenia účinnej ochrany týchto tichých nočných živočíchov. V priebehu najbližších dní sa všetkých 10 búdok vyvesí na vhodné okolité stromy. Netopiere, nech sa páči, môžete sa nasťahovať.

Veľká vďaka za pomoc patrí dobrovoľníkom, ktorí tu podľa svojho rodiska reprezentovali interkontinentálnu spoluprácu Európy, Afriky a Ameriky. Hravo sme spolu zvládli prekonať jazykové bariéry, strmý lesný terén či pokus o prekonanie strachu z úzkych tmavých priestorov bunkrov aj veľkých pavúkov, ktoré ich verne strážili pri vstupe.

Aktivity na podporu a udržanie rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov v mestách, medzi ktoré patrí i výskum a podpora netopierov v Bratislave, realizujeme aj vďaka finančnej podpore firmy Dell a projektu City Nature. Tento slovensko-rakúsky projekt je spolufinancovaný fondom EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja). Viac informácií o aktivitách tohto projektu nájdete tu.

Written by Jana Adamova