Novinky

Zážitková exkurzia pre učiteľov na slaniská a viate piesky Podunajska

Vložené 29. 5. 2017

Pozývame Vás na exkurziu na vzácne slaniská a piesky v okolí Komárna, ktorá sa uskutoční 15.júna 2017.

 

Súčasťou exkurzie bude prehliadka vzácnych území spojená s výkladom a ukážkami aktivít zážitkovéhovzdelávania, ktoré môžete následne realizovať s Vašimi žiakmi aj v blízkosti školy. Tieto jednoduché aktivity Vám umožnia učiť zaujímavo a zážitkovo, pričom nároky na pomôcky sú minimálne.Témy aktivít sa týkajú najmä prírodovedných predmetov na I. aj II. stupni, ako aj prepojenia na iné predmety.

Viac informácií nájdete tu.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Zrealizovali sme interaktívnu výstavu "Biodiverzita a voda" - 500 žiakov, 24 programov

Vložené 3. 5. 2017

AKTUALIZOVANÉ: 29.5.2017

V dňoch 22.-26.5.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity prebehla v priestoroch DK Zrkadlový háj interaktívna výstava Biodiverzita a voda. Výstavy sa zúčastnilo takmer 500 žiakov zo základných škôl v Bratislave. Naši lektori im počas 24 programov pomocou 3D modelov, prírodnín a hier priblížili premeny krajiny vôd, lúk a lesov.

Pozvánka na konferenciu "Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku"

Vložené 13. 3. 2017

AKTUALIZOVANÉ 29. 5. 2017

Pozývame Vás na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE PANNONICSK, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2017 vo Wellness Hoteli Patince.

Konferenciu organizujeme v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne a chceli by sme na nej privítať najmä odborníkov, ktorí sa venujú výskumu a ochrane slanísk a pieskov na Slovensku a v Českej republike. Program konferencie nájdete tu.

Na konferenciu je možné sa prihlasovať do 10. 4. 2017 vyplnením a odoslaním návratky.

Účastníkom konferencie bude zabezpečené a hradené ubytovanie, strava a občerstvenie počas konferencie a spoločná preprava autobusom počas exkurzií. Cestovné na miesto a z miesta konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Podporte nás poukázaním 2% z Vašich daní

Vložené 4. 3. 2017

Aj v tomto roku môžete podporiť naše ekovýchovné aktivity poukázaním 2% z Vašej dane z príjmov. Pre bližšie informácie kliknite prosím na obrázok.

Zážitkové vzdelávanie pre pedagógov

Vložené 10. 11. 2016

V spolupráci s Nadáciou Orange sme pripravili pre pedagógov sériu seminárov zameraných na zážitkové vzdelávanie.

Uskutočnia sa počas novembera a decembra 2016 v Bratislave a Banskej Štiavnici.

Podrobné informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie do 29.11.2016!

 


 

Syndikovať obsah