Novinky

V holandskom nakladateľstve vyšla nová kniha o vápnitých slatinách Slovenska.

Vložené 5. 5. 2013

Vápnité slatiny SlovenskaCalcareous mires of Slovakia

Krajinná štruktúra, manažment a obnova.

Ab Grootjans, Viera Sefferová Stanová,  André Jansen

KNNV Publishing

V Holandskom prestížnom nakladateľstve KNNV zameranom na odbornú literatúru vyšla kniha o vápnitých slaniskách Slovenska, na ktorej príprave sa podieľal medzinárodný tím, ktorého členmi boli aj slovenskí odborníci, zaoberajúci sa výskumom rašelinísk už niekoľko rokov. Kniha je výsledkom medzinárodného výskumu, ktorý bol realizovaný na Slovensku niekoľko rokov, a ktorého cieľom bolo pokúsiť sa odhaliť hydrologické i geochemické procesy, ktoré stoja za vznikom vápnitých slanísk. Jedným z  cieľov bolo okrem iného aj identifikovať ľudské aktivity v krajine, ktoré vápnité slatiny ohrozujú.

Kniha je veľkou inšpiráciou pre odborníkov z iných krajín, aby sa zabeorali výskumom hydrologických systémov, vrátane vzácnych typov mokradí ako aj návrhmi ich účinného obhospodarovania. Kniha má okrem iného prispieť k ochrane rašelinísk ako aj ich efektívnemu obhospodarovaniu.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete v prílohe.

Darujte Vaše 2% na ekovýchovu

Vložené 11. 4. 2013

V roku 2012 sme aj vďaka podpore Vašich 2% z dane odučili ekovýchovné programy pre takmer 7 000 detí z materských, základných a stredných škôl, pripravili ekovýchovné pomôcky, zorganizovali podujatia pre verejnosť a pripravili zaujímavé programy v Banskej Štiavnici.

V roku 2013 by nám 2 % z Vašej dane ako fyzickej či právnickej osoby pomohlo napĺňať hlavný zmysel našej činnosti – priblížiť prírodu (aj Vašim) deťom. Použijeme ich nielen na zabezpečenie environmentálnej výchovy na školách, ale aj na realizáciu ekovýchovných aktivít pre verejnosť, na zhotovenie interaktívnych pomôcok a pomôžu nám realizovať dobrodružné príbehové vzdelávanie.

Bližšie informácie a postup krokov nájdete tu.

Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane nájdete tu.

Letáčik k 2% nájdete tu.

 

Kontakt

V prípade Vašich otázok, prosím, kontaktujte Janu Menkynovú (02 455 240 19 alebo menkynova [at] daphne [dot] sk)

ŠPECIÁLNA JESENNÁ PONUKA POBYTOVO - VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ČAROKRÁSNEJ BANSKEJ ŠTIAVNICI!

Vložené 5. 9. 2012

JEDINEČNÁ PONUKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY!Pobytový program Banská Štiavnica

Príďte stráviť týžden plný dobrodružného poznávania v meste svetového dedičstva UNESCO!

Pre žiakov 4. a 6. ročníka sme pripravili atraktívny pobytový program"POKLADY BANSKEJ ŠTIAVNICE" . Deti budú vtiahnuté do príbehu, v ktorom im  hravou formou sprístupníme vedomosti o histórii, geológii a prírodovede. Nebude chýbať dobrodružstvo, napätie i pátranie. A to všetko pri dostatku pohybu na čerstvom vzduchu :-)

UČÍME HROU A ZÁŽITKOM!

Viac informácii sa dozviete na internetovej stránke "Živá učebnica".

Syndikovať obsah