Novinky

Sme nominovaní na Cenu Nadácie Orange za rok 2015!

Vložené 19. 4. 2016

Darujte 2% na ekovýchovu

Vložené 19. 4. 2016

Darujte Vaše 2% na ekovýchovu – umožníte deťom spoznávať prírodu pomocou hier a zážitkov

V roku 2015 sme aj vďaka podpore Vašich 2% z dane odučili ekovýchovné programy pre takmer 8 000 detí z materských a základných škôl. Budeme radi, ak aj v roku 2016 podporíte naše ekovýchovné aktivity.

Bližšie informácie a postup krokov pri poukázaní 2% nájdete tu.

Naše údaje ako prijímateľa:

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

 

 

 

Pozývame Vás na DEŇ ZEME a LESNÍCKE DNI!

Vložené 15. 4. 2016

DEŇ ZEME

LESNÍCKE DNI

Seminár environmentálnej výchovy "PERLY PODUNAJSKA"

Vložené 1. 4. 2016

Metodické príručky o slaniskách a pieskochSrdečne Vás pozývame na bezplatný seminár environmentálnej výchovy "Perly Podunajska", ktorý je určený pre pedagógov ZŠ a uskutoční sa 14. apríla 2016 v SEV SAŽP DROPIE.

Viac informácií ako aj spôsob prihlasovania nájdete v priloženej pozvánke.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk.

Vložené 16. 3. 2016

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so  Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov. Boli odstraňované najmä hlohy, trnky, svíby, vtáčí zob, borovice lesné a v území umelo vysadené borovice čierne. [Viac čítajte na projektovej podstránke]

Informácie nájdete aj v tlačovej správe agentúry TASR Ukončili výrub náletových drevín zo vzácnych lúk Devínskej Kobyly

Projekt: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

Syndikovať obsah