Novinky

2% na ekovýchovné aktivity Daphne

Vložené 10. 4. 2015

V roku 2014 sme aj vďaka podpore Vašich 2% z dane realizovali  ekovýchovné programy pre viac ako 7 700 detí z materských, základných a stredných škôl, pripravili nové pomôcky, zorganizovali podujatia pre verejnosť a podporili inšpiratívne príbehové vzdelávanie v Banskej Štiavnici.

V roku 2015 by nám 2% z Vašej dane ako fyzickej či právnickej osoby pomohlo napĺňať hlavný zmysel našej činnosti – chrániť prírodu a vzbudzovať neutíchajúci záujem o bádanie (aj Vašich) detí. Príspevok použijeme nielen na zabezpečenie environmentálnej výchovy na školách, ale aj na realizáciu ekovýchovných aktivít pre verejnosť, na zhotovenie interaktívnych pomôcok či rozvoj príbehového vzdelávania Živej učebnice.

Bližšie informácie a postup krokov nájdete tu.

Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej (1,5%) 2% (3%) zaplatenej dane nájdete tu.

Kontakt

V prípade Vašich otázok, prosím, kontaktujte Janu Menkynovú (02 455 240 19, 0905 982 866 alebo menkynova [at] daphne [dot] sk) Daphne - Bratislava alebo Vieru Lasákovú (0948 122 033 alebo lasakova [at] daphne [dot] sk) Daphne - B.Štiavnica

Život v Bratislavskom regióne - Chránime životné prostredie

Vložené 10. 4. 2015

Zapojte sa do 3. ročníka fotosúťaže “Život v Bratislavskom regióne - Chránime životné prostredie”, ktorú vyhlasuje krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom po predchádzajúcich úspešných dvoch ročníkoch.

Do súťaže, ktorá je neanonymná, sa možno zapojiť od 1.4. do 15.5.2015. Fotografie treba posielať na portál www.ephoto.sk.

Pravidlá a ceny do fotosúťaže.

Plagát k fotosúťaži.

Tlačová správa k vyhláseniu fotosúťaže.

Workshop s Ivanom Martinkom – výroba vážky

Vložené 5. 3. 2015

Vážka

O víkendu 28. 2. a 1. 3. 2015 proběhl závěrečný workshop projektu Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania. Tentokrát jsme se vzdělávali my, tvůrci, lektoři, dobrovolníci a kamarádi. Pod vedením Ivana Martinka a Martiny Fintorové jsme vyrobili XXL loutku vážky – strážkyně a symbolu přeměny. Práce to byla tvořivá, dlouhá a úspěšná. Veliký dík patří hlavně Ivanovi a Mati, kteří pracovali téměř nepřetržitě, byli veselí a skvěle zapadli do naší různorodé skupiny. Během víkendu se tady objevilo více než 20 lidí, kteří přiložili ruku k dílu, nebo jen přišli pozdravit. Už se těšíme, až se nám podaří s vážkou vyrazit do ulic. Zatím si ji a její výrobu můžete prohlédnout na naší FB stránce: www.facebook.com/zucebnica, nebo v prostorech Terra Permonia v Banské Štiavnici.

Projekt: Banská Štiavnica - živá učebnica príbehového vzdelávania

XVII. ročník výtvarnej súťaže zahájený

Vložené 20. 2. 2015

Slovenské banské múzeum - GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica a o.z. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie vyhlasujú  XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: „Príroda = živá učebnica“.

Viac o pravidlách súťaže sa dozviete v propozíciach.

Letáčik k súťaži.

Konferencia Ochrana prírody Naturou 2000

Vložené 16. 2. 2015

17.2.2015 sa uskutoční v priestoroch Botanického ústavu SAV v Bratislave konferencia "Ochrana prírody Naturou 2000". Na konferencii predstavíme vedecké návrhy na doplnenie území európskeho významu sústavy Natura 2000 pre 13 nelesných a 8 lesných biotopov, 29 druhov živočíchov a 5 druhov rastlín na základe nových údajov z mapovania realizovaného v rokoch 2013 a 2014. Návrhy vychádzajú z požiadaviek Európskej komisie vznesených na tzv. biogeografických seminároch v roku 2012. Cieľom je predstaviť návrhy odbornej verejnosti a umožniť tak ich odbornú oponentúru.

Pozvánka na stiahnutie vo formáte .pdf

Projekt: Ochrana prírody Naturou 2000

Syndikovať obsah