október 5, 2017 Články Nekomentované

… žalo dievča žalo trávu neďaleko Temešváru… Vlastne neďaleko Bratislavy 🙂 Na Devínskej Kobyle sa opäť zišli šikovné ruky žien i mužov. S dobrovoľníkmi spomedzi zamestnancov Tatra banky a s kolegami zo Štátnej ochrany prírody sme pokosili, pohrabali a odnosili z lúk starú suchú trávu (biomasu). Ďakujeme všetkým za pomoc.

„Ale prečo sme to takto koncom leta, konkrétne 8.9.2017 robili?“, núka sa otázka. Výnimočnosť týchto lúk stojí na bohatom druhovom zastúpení rastlín i živočíchov. Druhovej rozmanitosti v prírode napomáha, napríklad aj primerané spásanie trávnatých porastov zvieratami. Vtedy je len malé riziko, že by sa nejaký druh (typicky náletových rastlín) rozbujnel po väčších plochách a vytláčaním ostatných neagresívnych rastlín začal budovať monokultúru svojho druhu. Navyše, zelená lúčna perina, ktorá postupne mizne v tráviacich traktoch zvierat, nielenže poslúži ako kvalitná strava pre svojich konzumentov, ale jej včasné odstránenie z lúky prospieva ďalšiemu rastu.

Ako a koho? Biomasa (stará tráva) ponechaná a rozložená priamo na lúke predstavuje bohatý zdroj živín. Väčšinu z neho ukoristia najsilnejšie rastlinné druhy, ktoré často v rýchlosti rastu predbehnú tie ostatné s nižšími nárokmi. Preteky tej-ktorej sezóny potom skončia tak, že niektoré menej náročné rastliny jednoducho nestihnú vypučať zo semiačok či korienkov v zemi, alebo po vypučaní chudorľavé zhynú pod listami tých mocných, alebo ak sa aj vymania z ich područia, nestihnú včas zakvitnúť a vytvoriť zdravé plody ako šancu na nájdenie si vhodnejšieho fliačku pôdy v ďalšej sezóne.

Keď starý lúčny porast odstránime, tak expanzívne rastlinné druhy spomalia kvôli menším dávkam „paliva“ a rastliny so skromnejším apetítom získajú v takomto neobsadenom priestore väčšiu šancu na svoj rozbeh a rast. A sme opäť pri bohatosti druhov. A je tu mnoho ďalších faktorov… o nich si povieme nabudúce 🙂

Na záver výzva pre znalcov: Nájde bystré oko na fotkách zástupcu výbojného druhu náletových rastlín – smlz kroviskový (calamagrostis epigejos)?

 

Written by Jana Adamova