október 16, 2017 Články Nekomentované

Máte chuť priložiť ruku k dielu v rámci ochrany a obnovy biodiverzity na Devínskej Kobyle? Najbližšiu sobotu prichádza príležitosť, detaily sú tu:

PROGRAM: Vyberieme z nasledovných možností: zhrabanie a odnosenie pokosenej trávy, odnášanie odpílených konárov náletových drevín, odstraňovanie nelegálnych ohnísk, obnova turistického chodníka či stavba oplotenia, pre náročných máme v ponuke aj pomoc pri odvoze hnoja spod kozieho prístrešku vo Weitovom lome, atď.

Pre deti pripravíme vzdelávacie programy o predchádzaní odpadom a jeho separovaní, o histórii a skamenelinách Sandbergu, s ďalekohľadmi budeme sledovať vtáctvo, atď.

Spoločnosť Volkswagen, a. s., zabezpečí drobné občerstvenie pre prihlásených a prítomných účastníkov.

PRE KOHO: vhodný účastník je každý – dospelí i deti

KDE: miesto stretnutia na MHD zastávke „Na hriadkach“ o 9:00 hod., spolu vyjdeme na Sandberg a rozdelíme sa do pracovných tímov

KEDY: v sobotu 21.10.2017 od 9:00 do 13:00 hod.

PRIHLÁSENIE: prihláste sa, prosím, do 19.10. mailom na veronika.sokolova@volkswagen.sk alebo tatiana.ledenyiova@mudnv.sk . Do mailu napíšte aj počet a vek detí, ak prídu s Vami. Týmito včas zaslanými informáciami nám pomôžete pri hladkom zabezpečení akcie a prispejete k spokojnosti všetkých zúčastnených.

ORGANIZÁTORI: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Volkswagen, a. s., Miestny úrad Devínska Nová Ves, Štátna ochrana prírody SR, BROZ

 

Written by Jana Adamova