Svet Karpát

5.00

Andrea Královičová, Silvia Herianová (eds.), DAPHNE, 2009, 365 s.
(slovenská a anglická verzia)

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou. Na jej vytvorení sa podieľalo takmer 50 odborníkov zo všetkých karpatských krajín. V jednotlivých kapitolách nájdu učitelia okrem teoretického priblíženia témy aj konkrétne námety aktivít na prácu so žiakmi a pracovné listy.

Popis

Andrea Královičová, Silvia Herianová (eds.), DAPHNE, 2009, 365 s.
(slovenská a anglická verzia)

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou. Na jej vytvorení sa podieľalo takmer 50 odborníkov zo všetkých karpatských krajín. V jednotlivých kapitolách nájdu učitelia okrem teoretického priblíženia témy aj konkrétne námety aktivít na prácu so žiakmi a pracovné listy.

Ukážka – slovenská verzia