2% na environmentálne vzdelávanie

Ďakujeme za vaše rozhodnutie, venovať 2% alebo 3% z dane našej organizácii.

Pomáhate tým udržaniu a rozvoju programov environmentálneho vzdelávania. Sprístupňujete deťom spoznávanie prírody zážitkovou a hravou formou. Tiež prispievate k tvorbe a šíreniu konceptu zážitkového vzdelávania, vrátane pestrých publikácií pre učiteľov i žiakov.

Stiahnite si predvyplnený formulár na poukázanie 2% alebo 3% z dane. Údaje do tohto formulára „Vyhlásenie…“ vyplníte podľa Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám vystavil zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručíte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska (adresu zistíte tu) do 30.4.2019. Ak máte doplňujúce otázky k správnemu postupu, pokojne sa obráťte na adamova@daphne.sk, resp. detailné informácie nájdete tu.