Od roku 2012 sme partnerom organizácie NATURPACK pre Bratislavu a okolie. V tomto školskom roku prichádzame s jedinečnými programami o odpadoch pre deti materských, základných škôl a osemročných gymnázií. Deti sa počas programov prostredníctvom hry a priameho zážitku dozvedia, prečo a ako môžeme odpady triediť a vyššie vekové skupiny preniknú aj do tajov recyklácie a zhodnotenia odpadov.