Novinky

Pozývame vás na pokračovanie Zelenej spolupráce

Vložené 7. 6. 2017

Príďte s nami opäť pomôcť Devínskej Kobyle. Tentokrát počas akcie Naše mesto 2017.

Viac informácií nájdete tu.

Konferencia "Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku"

Vložené 7. 6. 2017

V dňoch 31. 5. – 1. 6. 2017 prebehla záverečná odborná konferencia projektu LIFE PANNONICSK.

Konferencia ponúkla priestor pre prezentácie a bohaté diskusie odborníkov k zabezpečeniu dlhodobej starostlivosti o vzácne slaniská a viate piesky Podunajska. Počas prvého dňa sme zhrnuli výsledky projektu, prezentovali sme, čo sa na 15 projektových územiach podarilo dosiahnuť, a čo je veľmi dôležité - naplánovali sme kroky do budúcnosti. Diskusie pokračovali druhý deň konferencie na exkurzii, kde účastníci priamo videli výborné výsledky projektu na lokalitách Kamenínske slaniská a Čenkov. Našim cieľom je v spolupráci s miestnymi obyvateľmi zabezpečiť dlhodobú ochranu území tak, aby sa v ich vhodnom obhospodarovaní pokračovalo aj po skončení projektu.

Konferenciu sme organizovali v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a obcou Kamenín.

Tlačovú správu z konferencie nájdete tu.

Reportáž z konferencie nájdete tu.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Zážitková exkurzia pre učiteľov na slaniská a viate piesky Podunajska

Vložené 29. 5. 2017

Pozývame Vás na exkurziu na vzácne slaniská a piesky v okolí Komárna, ktorá sa uskutoční 15.júna 2017.

 

Súčasťou exkurzie bude prehliadka vzácnych území spojená s výkladom a ukážkami aktivít zážitkovéhovzdelávania, ktoré môžete následne realizovať s Vašimi žiakmi aj v blízkosti školy. Tieto jednoduché aktivity Vám umožnia učiť zaujímavo a zážitkovo, pričom nároky na pomôcky sú minimálne.Témy aktivít sa týkajú najmä prírodovedných predmetov na I. aj II. stupni, ako aj prepojenia na iné predmety.

Viac informácií nájdete tu.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Zrealizovali sme interaktívnu výstavu "Biodiverzita a voda" - 500 žiakov, 24 programov

Vložené 3. 5. 2017

AKTUALIZOVANÉ: 29.5.2017

V dňoch 22.-26.5.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity prebehla v priestoroch DK Zrkadlový háj interaktívna výstava Biodiverzita a voda. Výstavy sa zúčastnilo takmer 500 žiakov zo základných škôl v Bratislave. Naši lektori im počas 24 programov pomocou 3D modelov, prírodnín a hier priblížili premeny krajiny vôd, lúk a lesov.

Pozvánka na konferenciu "Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku"

Vložené 13. 3. 2017

AKTUALIZOVANÉ 29. 5. 2017

Pozývame Vás na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE PANNONICSK, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2017 vo Wellness Hoteli Patince.

Konferenciu organizujeme v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne a chceli by sme na nej privítať najmä odborníkov, ktorí sa venujú výskumu a ochrane slanísk a pieskov na Slovensku a v Českej republike. Program konferencie nájdete tu.

Na konferenciu je možné sa prihlasovať do 10. 4. 2017 vyplnením a odoslaním návratky.

Účastníkom konferencie bude zabezpečené a hradené ubytovanie, strava a občerstvenie počas konferencie a spoločná preprava autobusom počas exkurzií. Cestovné na miesto a z miesta konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Projekt: Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Syndikovať obsah