Zážitok je poznanie

Cieľom projektu je na základe doterajších skúseností a poznatkov z príbehového vzdelávania a zážitkých foriem environmentálnej výchovy, ktoré DAPHNE realizuje, vypracovať vzdelávací modul pre učiteľov základných škôl "Zážitok je poznanie".

Vytvorený vzdelávací modul bude realizovaný v testovacej fáze so skupinou 20 učiteľov a bude pozostávať z troch stretnutí (úvodné, pobytové a záverečné). Počas nich budú učiteľom priblížené metódy zážitkového vzdelávania v prírodovedných predmetoch v kontexte medzipredmetových súvislostí, s využitím prvkov skupinovej práce, individualizácie a outdoorových aktivít. Počas intenzívneho vzdelávacieho víkendu v Banskej Štiavnici učitelia prakticky zažijú a budú môcť reflektovať 20 vybraných tém štátneho vzdelávacieho plánu a naučia sa využívať princípy zážitkového vzdelávania. Budú im predstavené siete kompetencií zabezpečujúce všestranný rozvoj dieťaťa a účinné kroky, pomocou ktorých sa im môžu podariť zmeny v triedach smerujúce k zážitkovému vzdelávaniu. Záverečné stretnutie bude zamerané na reflexie a konkrétne návrhy na zmeny vo vlastnej triede smerujúce k zážitkovému vzdelávaniu podľa skúseností nadobudnutých v Živej učebnici, ktoré následne budú pedagógovia aplikovať v praxi. Skúsenosti z testovacej fázy budú zapracované do finálnej podoby vzdelávacieho modulu a budú v budúcnosti ponúkané kolektívom učiteľov z celého Slovenska.

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Lasáková

Obdobie: november - december 2016

Financovanie:

Nadácia Orange

 

 

 

 

 

 


 

VZDELÁVACÍ SEMINÁR ZÁŽITOK JE POZNANIE

Ponúkame vám jedinečnú príležitosť spoznať inovatívny koncept zážitkového vzdelávania Živá učebnica. Kedy sa zážitok stáva poznaním? Počas dvoch stretnutí s vami nájdu odpovede skúsení pedagógovia DAPHNE, podelia sa o metódy a postupy overené v zážitkovom vzdelávaní a ukážu vám príklady aktivít zo Živej učebnice či švajčiarskej školy Primaria. Na druhom stretnutí pre vás vytvoria priestor na prípravu a diskusiu vlastných návrhov na zážitkové aktivity pre vaše vyučovacie hodiny.

Program bude realizovaný v interiéri a exteriéri, v chránenom území v Bratislave a v priestoroch historického mesta Banskej Štiavnice.

Prvý seminár sa uskutoční 2.-4. decembra 2016 v Banskej Štiavnici.

Pozvánka na stiahnutie.