október 31, 2017 Články Nekomentované

Svieže jesenné ráno v sobotu 21.10.2017 nás našlo na Sandbergu spolu s desiatkami dobrovoľníkov vo veku od 2 do 70 rokov. Čo ich sem všetkých pritiahlo? Určite aj vlastné dobré srdce naplnené chuťou pridať ruku k čistote a kráse našej Devínskej Kobyly.

Akcia sa začala slávnostným odkrytím náučnej tabule, ktorá informuje o významnej súčasti našich slovanských dejín. Na svetlo sveta sme ju priviedli spolu s firmou Volkswagen a Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves.

Keď sme sa rozdelili do pracovných skupín, začali nás zmáčať kvapky dažďa. Odhodlanie našich statočných dobrovoľníkov nevyhaslo, len silnejúci dážď nabádal siahnuť po pršiplášťoch. Vyzbierali sme odpadky a spoločnými silami pomohli pri obnove bohatstva lúk Devínskej Kobyly. Po uvoľnení úbočí spod nadvlády inváznych náletových drevín či ostatnej biomasy sa z ich pomyselnej hrude takmer počuteľne vydral hlboký slobodný nádych. Na jar tak na nich vyklíči o pár cenných orchideí, vstavačov, hlaváčikov a ďalších skvostov viac.

Medzitým sa detí ujali naše lektorky environmentálneho vzdelávania. Dopriali si lekciu zo separovaného zberu a potom poodhalili nejedno tajomstvo Sandbergu či Devínskej Kobyly. Po tejto ochutnávke našej ponuky zážitkového vzdelávania sme sa všetci – malí i veľkí posilnili lahodným gulášom, fazuľovicou či dezertom, ktoré nám zabezpečili priatelia z Volkswagenu.

Tohtoročná rekordná účasť dospelých i detí nás teší o to viac, že ani daždivé počasie nebolo prekážkou. Ďakujeme všetkým spolutvorcom – zástupcom organizácií: Volkswagen Slovakia, a. s., Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Štátna ochrana prírody, BROZ. A v neposlednom rade i počasiu, že nás pozalievalo len toľko, koľko sme zniesli, a nie viac.

     

Written by Jana Adamova