február 10, 2018 Články Nekomentované

Porec „po tom“

Porec „predtým“

Oblasť na Záhorí zvaná Abrod predstavuje bohatý potenciál biodiverzity, ktorý pomáhame obnovovať a udržať. Obzvlášť nás teší úspešné navrátenie toku menom Porec do jeho pôvodne zvlneného koryta, čo sa podarilo v septembri 2017. Ide o cca 600 m dlhý úsek medzi železnicou a diaľnicou. Neopevnené dno a svahy novo-pôvodného koryta zabezpečia dostatočnú prietočnosť a zároveň vytvoria priaznivé podmienky na vytvorenie prirodzených vodných a mokraďových biotopov, ktoré si nevyžadujú pravidelnú údržbu toku. Celé sa to už začalo – koryto je plné vody. Obnova tohto vzácneho biodiverzitného prostredia je jeden z hlavných motívov, ktoré nás k tejto úprave viedli. Mohli sme ju zrealizovať aj vďaka podpore projektu: „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“.

Prípadní záujemcovia o viac informácií o objavoch, zisteniach a krokoch k obnove biodiverzity v lokalite Abrod, kontaktujte nás na adrese daphne@daphne.sk a požiadajte o príručku „Biodiverzita Abrodu“, ktorú Vám radi venujeme.

 

Written by Jana Adamova