Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Košík

+421 903 424 600
daphne@daphne.sk

Archives

Home » Archive

  Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian   „Úlohou školy je pripraviť dieťa na budúcnosť, ktorú ešte nepoznáme.“ (z poslania školy Primaria) Na záver našej metodickej príručky chceme čitateľov odkázať na jeden bohatý a inšpiratívny zdroj – volá sa doslova Výživa pre učiteľov. Naša cesta po troch svetoch dobrého učiteľa – osobnosť, vzťahy a …

Čítať viac