Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Košík

+421 903 424 600
daphne@daphne.sk

Archives

Home » Archive

Prečo sa živočíchy sťahujú? Poznáte niektoré sťahovavé druhy vtákov? Ako na migráciu vplývame my – ľudia? Pripravili sme pre deti hravú medzipredmetovú aktivitu zameranú na uvedomenie si vplyvu človeka na migráciu vtákov. V tejto podobe je určená pre predškolákov a žiakov prvého stupňa základných škôl, verziu v širších súvislostiach pre starších žiakov nájdete v našej …

Čítať viac