Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Košík

+421 903 424 600
daphne@daphne.sk

Archives

Home » Archive

Človek prikrmuje vtáctvo už po dlhý čas, i keď to nebolo vždy zámerné. Niektoré druhy, ako napr. vrabce, si navykli žiť pri ľudských obydliach a živiť sa tým, čo nájdu. Naša krajina sa za posledné desaťročia veľmi zmenila. V minulosti sa malé polia oddeľovali medzami – neobrobenými pásmi s poľnými burinami, kríkmi a stromoradím. Polia boli …

Čítať viac