Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Košík

+421 903 424 600
daphne@daphne.sk

Archives

Home » Archive

V rámci výzvy „Zelená správa z Dunajských luhov“ dostali triedy na vypracovanie nasledujúci kvíz. Môžete si ho vyskúšať aj vy, správne odpovede nájdete na konci článku. 1.      Čím sa vyznačujú lužné lesy? a/ Prítomnosť vody počas veľkej časti roka b/ Vyskytujú sa iba vo veľkej vzdialenosti od vodných tokov. c/ Nie sú závislé od prítomnosti …

Čítať viac