20 septembra, 2019 Články Nekomentované

Už čoskoro budete mať možnosť zúčastniť sa seminára zameraného na environmentálne vzdelávanie učiteľov materských škôl a 1. – 2. ročníka základných škôl. Vychádza z knihy 6 príbehov o ochrane prírody Dobrodružstvá Toly, Poly a Emila, prostredníctvom ktorej sa s vami podelíme o metodiku pre prácu s touto  knihou a ukážeme 2 nové environmentálne výučbové programy. Toto 3-hodinové vzdelávanie plánujeme v Bratislave (28.11.) a v Malackách (29.11.) v dopoludňajších hodinách a uskutočňuje sa vďaka podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci projektu „Kids for Eco-Action. Súčasťou všetkých našich školení sú aj praktické aktivity a hodnotné metodické materiály, ktoré ako učitelia určite využijete vo svojej každodennej práci s deťmi.

Viac informácií ako aj prihlášku s pozvánkou nájdete na projektovej stránke.

Written by Jana Menkynová