Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Aktuality

Otvorenie Infocentra na Kamzíku

14. decembra 2022 sa konalo otvorenie Infocentra na Kamzíku. Infocentrum na Kamzíku patrí Mestským lesom v Bratislave, jeho výstavba bola podporená vďaka projektu "CITY NATURE" ("Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni") - realizovaného z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapojili Mestské […]...

Konferencia: Vzdelávanie potrebuje inovácie

Pozvánka na cezhraničné záverečné podujatie projektov BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT Dátum: 1. december 2022, 12.00 – 16.15 hod. Miesto konania: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt v Rakúsku alebo online Zoom Room REGISTRÁCIA do 23.11.2022 prostredníctvom linku: tinyurl.com/biginn-biglingabschluss Program: V rámci synergie projektov INTERREG V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne AT-HU_ inovatívne“ (BIG_inn AT-HU) a „Kooperácie v oblasti […]...

Tajomstvo bobrieho hradu – ukryté bezstavovce

Tu nájdete správne riešenia skladačky " Tajomstvo bobrieho hradu" 1 SK Muška (Simulium spp.) EN Blackfly DE Kriebelmücke 2 SK Peniarka nížinná (Cercopis sanguinolenta) EN Froghopper DE Binden-Blutzikade 3 SK Pásikavec veľký - larva (Cordulegaster heros) EN Balkan goldenring - larva DE Große Quelljungfer - Larve 4 SK Trúdovka veľká (Eristalis tenax) EN Common drone […]...

Mládežnícka konferencia, 28.9.2022 - VIDEO

Mládežnícka konferencia, na pôde školy Edulienka, bola záverečnou bodkou projektu „Zelená správa z dunajských luhov“. Cieľom konferencie bola prezentácie priebehu projektu a jeho zapojenia výhernej triedy, minuloročných piatakov školy Edulienka pred svojimi spolužiakmi z druhého stupňa (cca 80 žiakov druhého stupňa). Konferencie sa okrem detí zúčastnili projektoví partneri Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie spolu so zástupcom Bratislavského samosprávneho […]...

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Obnovenie niektorých ekosystémov môže pomôcť pri zachytávaní uhlíka z atmosféry, medzi takéto ekosystémy patria aj vzácne rašeliniská. Mnohé z nich boli na Slovensku zničené – napr. odvodňovaním, či ťažbou rašeliny. Tieto špecifické typy mokradí často nachádzame v terénnych zníženinách a pri výveroch prameňov. Charakterizuje ich trvalo zamokrené prostredie bez prístupu vzduchu, kde sa ukladajú odumreté, nerozložené zvyšky […]...

Bádanie s GLOBE školy stále viac baví

Do programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) sa v školskom roku 2021/22 zapojilo 43 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska, čo oproti minulému (pilotnému) roku predstavuje nárast o 21 škôl. Školy vo svojom okolí realizovali pravidelné merania v oblasti hydrológie, meteorológie či fenológie a zadávali namerané údaje do celosvetovej databázy pod záštitou NASA (The National Aeronautics and Space […]...

VÝSLEDKY „ZELENÁ SPRÁVA Z DUNAJSKÝCH LUHOV“

Cieľom výzvy „Zelená správa z Dunajských luhov“ bolo zapojiť žiakov zo škôl v Bratislavskom krajido praktických aktivít na ochranu Dunajských luhov. Výzva pozostávala z troch krokov – 1. vedomostný kvíz, 2. praktická aktivita v teréne a 3. spracovanie aktivity vo forme mapy s príbehom (viac info TU). Výzvu sme rozoslali na všetky školy v Bratislavskom […]...

HĽADÁME LEKTORA/LEKTORKU ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie hľadá do svojho tímu lektora/lektorku environmentálnej výchovy, so skúsenosťami so vzdelávaním v environmentálnej oblasti. Náplň práce bude nasledovná: tvorba a realizácia programov, exkurzií a tvorivých dielní pre školy a verejnosť, tvorba metodických materiálov, pracovných listov a pomôcok, organizácia a lektorovanie seminárov a školení pre pedagógov, lektorov a sprievodcov, organizácia brigád v chránených územiach so […]...

Bádanie v okrese Senica – v programe GLOBE je zapojených až 8 škôl

V školskom roku 2021/22 sa do programu GLOBE zapojilo až 8 základných škôl z okresu Senica,  a to z obcí Senica, Šaštín– Stráže, Sekule, Sobotište a Borský Svätý Jur.  2 učitelia z každej školy absolvovali úvodné dvojdňové online školenie v októbri 2021 a dostali medzinárodný certifikát ako GLOBE Teacher. Učitelia sa následne mali možnosť zúčastňovať pravidelných odborných webinárov, ako […]...

Vedomostný kvíz „Spoznaj Dunajské luhy“

V rámci výzvy "Zelená správa z Dunajských luhov" dostali triedy na vypracovanie nasledujúci kvíz. Môžete si ho vyskúšať aj vy, správne odpovede nájdete na konci článku. 1.      Čím sa vyznačujú lužné lesy? a/ Prítomnosť vody počas veľkej časti roka b/ Vyskytujú sa iba vo veľkej vzdialenosti od vodných tokov. c/ Nie sú závislé od prítomnosti […]...
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu