13 septembra, 2019 Novinky Nekomentované

Tlačová správa

Zážitkové učenie je atraktívne nielen pre deti, ale aj pre mnohých učiteľov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie pripravil na jeseň sériu takýchto seminárov. Budú prebiehať v okrese Bratislava, Malacky a Senica a pre učiteľov sú bezplatné. Našim cieľom je povzbudiť a inšpirovať učiteľov k prepájaniu predmetov pri vyučovaní, k učeniu žiakov vonku ako aj to, aby učenie bavilo žiakov aj učiteľov zároveň.

„Na terénnom seminári v okrese Malacky sa dozviete, ako pripraviť skvelú vyučovaciu hodinu vonku – na školskom dvore, v parku či kdekoľvek v prírode prepojením rôznych predmetov. Spoločne si ukážeme, ako čerpať z toho, čo ponúka prírodné prostredie. Čaká nás výučba v teréne prepojením geografie, biológie, dejepisu a iných predmetov. Počas našich 3 terénnych stretnutí si vyskúšame aj rozmanité aktivity (dôraz na 5. a 6. ročník ZŠ) a ponúkneme nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Seminár prebieha iba vonku, striedavo dopoludnia a popoludní a to v dňoch 23.-25.9.2019. Je realizovaný v rámci projektu „Príroda, ktorá učí v BSK“ a finančne ho podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. Podmienkou nie je účasť na všetkých 3 dňoch,“ vysvetľuje Jana Menkynová z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie.

„Zážitok do každodennej praxe pedagóga – je názov seminárov, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (18.9., 2.10., 8.10.), v Senici (19.9., 3.10., 15.10.) a blízkom okolí. Počas troch stretnutí sa skúsené lektorky DAPHNE podelia o zážitkové metódy a postupy, ukážu príklady konkrétnych medzipredmetových aktivít (dôraz na biológiu, geografiu a fyziku) a pomôcok vhodných pre základné školy. Učitelia získajú prístup k elektronickému manuálu zhotovenému ako súbor realizovaných aktivít a praktických skúseností lektorov aj účastníkov. Seminár prebieha vnútri aj vonku, vždy v čase od 9.00-13.00 hod a je realizovaný vďaka finančnej podpore z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“. Podmienkou je tu účasť na všetkých 3 dňoch“, hovorí Menkynová.

„Zaujímavú ponuku máme aj pre učiteľov materských škôl s názvom Aj malí môžu pomáhať prírode. Toto školenie je zamerané na environmentálne vzdelávanie učiteľov materských škôl a 1. – 2. ročníka základných škôl. Vychádza z knihy 6 príbehov o ochrane prírody Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila, prostredníctvom ktorej budeme učiteľom prezentovať metodiku pre prácu s touto  knihou, ako aj 2 nové environmentálne výučbové programy. Toto 3-hodinové vzdelávanie plánujeme v Bratislave (28.11.) a v Malackách (29.11.) v dopoludňajších hodinách a uskutočňuje sa vďaka podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci projektu „Kids for Eco-Action. Súčasťou všetkých našich školení sú aj praktické aktivity a hodnotné metodické materiály, ktoré učitelia využijú vo svojej každodennej práci s deťmi,“ uzatvára Jana Menkynová.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Jana Menkynová, menkynova@daphne.sk, 0918 700 272

Doplňujúce informácie:

  • 3-dňový terénny seminár environmentálnej výchovy (okr. Malacky, 23.-25.9.2019) – prihlášku a info nájdete tu.
  • Seminár environmentálnej výchovy „Zážitok do každodennej praxe pedagóga“ (Bratislava, 18.9., 2.10., 8.10.) – prihlášku a info nájdete tu.
  • Seminár environmentálnej výchovy „Zážitok do každodennej praxe pedagóga“ (Senica, 19.9., 3.10., 15.10.) – prihlášku a info nájdete tu.
  • Školenie „Aj malí môžu pomáhať prírode“ (Bratislava 28.11., Malacky 29.11.) – prihlášku a info nájdete už čoskoro
Written by Martina Brinzíková Badidová