Monitoring druhov Machorastov


Prehľad TML pre machorasty >>>

druhindikatívny
počet návštev
čas monitorovania podľa metodíkharmonogram monitorovania podľa metodíkodkaz na
metodiku
aprmajjunjulaugsepoktnov
Buxbaumia viridis91Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. apríla až do 30. septembra, kedy dozrievajú jeho výtrusnice a je vtedy najľahšie determinovateľný. Každá lokalita bude monitorovaná raz za 2 roky.xxxxxx
Dicranum viride20Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája až do 30. októbra. Vlastný monitoring je každoročne plánovaný na všetkých lokalitách v dvoch etapách, resp. v dvoch opakovaniach.xxxxxx
Drepanocladus vernicosus58Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája až do 30. júla, aby bolo možné spracovať aj fytocenologický zápis.xxx
Leucobryum glaucum79Monitoring je možné realizovať celoročne s výnimkou období so snehovou pokrývkou. Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. apríla až do 30. novembra.xxxxxxxx
Mannia triandra55Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. apríla do 30. mája, kedy dozrievajú jeho výtrusy. V letných mesiacoch už druh zvyčajne nie je možné zaznamenať na lokalite.xx
Ochyraea tatrensis15Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. júna do 15. septembra. Mmonitoring je každoročne plánovaný na všetkých lokalitách v dvoch etapách, resp. v dvoch opakovaniach. Keďže väčšina populácie nie je prístupná od brehu (úseky toku sú zarezané hlbšie do podkladu alebo pretekajú cez porasty kosodreviny), jej monitoring je potrebné rozdeliť do niekoľkých dní (prevažne 2 dni na lokalitu), aby boli skontrolované všetky mikropopulácie druhu v rámci toku.xxxx
Scapania massolongi7Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. apríla až do 30. septembra.xxxxxx
Tortella rigens13Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája do 30. septembra, kedy sú lokality bez snehovej pokrývky. Vlastný monitoring je každoročne plánovaný na monitorovaných lokalitách v dvoch etapách, resp. v dvoch opakovaniach. Dôvodom je problematická determinácia druhu priamo v teréne, ktorá si vyžaduje dourčenie odobratého materiálu z potenciálnych populácií druhu pod mikroskopom, aby mohli byť vyznačené TMP, na ktorých sa zabezpečí sledovanie populácie druhu.xxxxx