Rezervácia TML - biotopy všetky
modrá - rezervované
červená - voľné
žltá - práve selektovaná TML
fialová - TML môžu byť mapované len v sezóne 2023
TMLTML menorok posledného
monitoringu
rezervácia
mapovateľa
dátum
rezervácie
LIFE IP