25 augusta, 2017 Články Nekomentované

Viete, aký jedinečný poklad sa skrýva v prírode tesne „za humnami“ Bratislavy? Ak máte pri prechádzkach po lúkach Devínskej Kobyly pocit, že sú akési farebnejšie a bohatšie, čo sa týka druhov rastlín a živočíchov, tušíte správne. Druhová rozmanitosť lúk na Devínskej Kobyle je väčšia než v celom Tatranskom národnom parku! Aby sme tento klenot zachovali, realizujeme tu rôzne aktivity na obnovu a udržanie biodiverzity, čiže rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Jednou z nich je aj odstraňovanie náletových drevín, pretože tie svojim rýchlym rozširovaním, napríklad vytláčajú pôvodné druhy rastlín, či menia pôdne a klimatické pomery, ktoré sa stávajú nepriaznivé pre dovtedajších obyvateľov.

Pri jednej z takýchto činností nám v piatok 11.8.2017 pomohli šikovní dobrovoľníci z IBM Slovensko. Patrí im naša úprimná vďaka za flexibilitu a vysoké pracovné nasadenie.

Medzi najekologickejšie metódy odstraňovania náletových drevín a prevencie pred ich uchytením patria kozy. Keď pôjdete po turistickom chodníku z Devína do Weitovho lomu, môžete si všimnúť nevšednú drevenú stavbu – mostík z polienok, ktorý podľa princípov Leonarda da Vinci skonštruovali majstri z BROZ. Veríme, že sa kozám tiež zapáči a budú ním hravo prechádzať ponad tento turistický chodník na vyššie položené pastviny.

 

Written by Jan Ranostaj