7 novembra, 2016 Novinky Nekomentované

Pozývame Vás na seminár environmentálnej výchovy “Perly Podunajska”, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2016 v Komárne.

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Pohraničná ulica 9, Komárno

Trvanie seminára: 9:00 – 12:00

Príďte sa oboznámiť s aktivitami pre žiakov I. aj II. stupňa a s unikátnymi pracovnými listami, ktoré Vám umoţnia učiť prírodovedné témy ŠVP hravo a pútavo, s príkladmi vzácnych druhov priamo z prostredia, v ktorom ţiaci vyrastajú. Na seminári získate dve nové príručky environmentálnej výchovy zamerané na slaniská a piesky. Príručky sú zostavené z jednoduchých pracovných listov. Na seminári Vám ukáţeme aj praktické pomôcky, ktoré si môţete na podklade príručiek vytvoriť a spestriť tak vyučovanie prírodovedných predmetov.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Written by Jan Ranostaj