23 júla, 2020 Články Nekomentované

Pozorovali ste niekedy, akými premenami prechádzajú živočíchy vo voľnej prírode, kým dosiahnu dospelosť? Najlepšie je vybrať sa na pestrú nepokosenú lúku (napr. motýle), či k vode (napr. vážky), byť trpezlivý a mať po ruke zopár dobrých pomocníkov.

Patrí medzi nich aj sada 7 obrázkových kariet 7 druhov živočíchov s názvom Premeny živočíchov v slovenskej (TU) a nemeckej jazykovej verzii (TU). Okrem vážky tu z bezstavovcov nájdete aj komára a potočníka, stavovce zastupuje ropucha, kačica, kapor a užovka.

Popri správnych riešeniach sú tu aj textové kartičky s názvom štádia (počnúc vajíčkom), obrázkové kartičky bez názvu a prikladaciu kartičku so šípkami, na ktorú budete vystrihnuté kartičky umiestňovať v správnom poradí. Nemeckú verziu sady môžete využiť aj medzipredmetovo, napríklad na zopakovanie a doplnenie slovnej zásoby v rámci zdokonaľovania  nemeckého jazyka.

VIDEO PREMENY ŽIVOČÍCHOV si pozrite TU.

Prajeme vám príjemne strávený čas v prírode a radosť zo spoznávania.

 

 

Pripravené v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

Written by Martina Brinzíková Badidová