4 septembra, 2019 Články Nekomentované

Ako pripraviť skvelú „vyučovaciu hodinu“ vonku (na školskom dvore, v parku či kdekoľvek v prírode) prepojením rôznych predmetov? Ako naplno využiť všetko, čo ponúka prírodné prostredie? Čaká nás výučba v teréne prepojením geografie, biológie, dejepisu a iných predmetov. Počas našich 3 terénnych stretnutí, tentoraz v okrese Malacky, si ukážeme a vyskúšame aj rozmanité aktivity (dôraz na 5. a 6. ročník ZŠ) a ponúkneme vám nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Prihlasovanie je možné do 15. septembra tu.

Seminár sa uskutočňuje  v rámci projektu “Príroda, ktorá učí v BSK” vďaka dotácii z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019, oblasť podpory Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Written by Jan Ranostaj