Hľadaj 2 rovnaké - lúka

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať lúčne druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku. V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov lúčnych druhov rastlín a živočíchov. 

Hra je určená pre 2-4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami.

Hru môžete využiť nielen doma, ale aj v škole. Je pripravená pre:

Hru je možné využiť ako učebnú pomôcku pri expozícii nového učiva, ale aj ako opakovaciu aktivitu: