Hľadaj 2 rovnaké - lúka

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať lúčne druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú na Slovensku. V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov lúčnych druhov rastlín a živočíchov. 

Hra je určená pre 2-4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami.

Hru môžete využiť nielen doma, ale aj v škole. Je pripravená pre:

Hru je možné využiť ako učebnú pomôcku pri expozícii nového učiva, ale aj ako opakovaciu aktivitu:

Rastliny Devínskej Kobyly

Leporelo priblíži zaujímavosti o 30 rastlinách rastúcich prevažne v lesoch a o 36 rastlinách nelesných biotopov, zoradených podľa farby kvetu.

Devínska Kobyla predstavuje najjužnejší výbežok Malých Karpát. Napriek pomerne malej rozlohe patrí Devínska Kobyla k lokalitám, ktoré sú významné pre mimoriadne bohatý výskyt rastlín a živočíchov, pričom ich počet sa tu pohybuje v tisíckach.

Pre svoj unikátny význam, presahujúci hranice Slovenska, bola lokalita v roku 2004 vyhlásená za Územie európskeho významu Devínska Kobyla s rozlohou 643 ha. Stala sa tým súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, ktorej cieľom je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších druhov a biotopov.