Vymeňte Vaše dve percentá za kruh 😊

 

Prečo podporiť práve nás?

Poznáte to aj sami – už v januári Vás oslovujú rôzne organizácie s ponukou, aby ste práve im darovali Vaše dve percentá z daní.

Chápeme, že to nie je ľahká voľba a preto Vám my za vaše dve percentá darujeme presne to, čo podporíte. Z našich publikácií pre verejnosť, žiakov i učiteľov Vám zašleme 1 identifikačný kruh ako poďakovanie, že ste si vybrali práve nás.

V roku 2019 absolvovalo naše ekovýchovné programy 20 375 žiakov a 119 učiteľov. Mnohé z našich pomôcok sme počas hodín bezplatne darovali a školy či verejnosť ich tak môžu naďalej používať. Vaše dve percentá využijeme opäť na tlač ekovýchovných pomôcok.

 

Ako na to?

Stiahnite si predvyplnený formulár na poukázanie 2% alebo 3% z dane. Údaje do tohto formulára „Vyhlásenie…“ vyplníte podľa Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám vystavil zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručíte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska (adresu zistíte tu) do 30.4.2020.

Prehľadné a zrozumiteľné informácie nájdete na ROZHODNI.SK.

Ak máte doplňujúce otázky k správnemu postupu, pokojne sa obráťte na daphne@daphne.sk.

 

Ako dostanete od nás svoj dar? Vyberte si z týchto možností:

  1. V predvyplnenom formulári máte možnosť zaškrtnúť:

x súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)

V tom prípade nám Daňový úrad cca v januári 2021 zašle Vašu adresu, na ktorú Vám pošleme dar.

 

  1. Pošlete nám na email daphne@daphne.sk odfotený formulár, v ktorom máte vyznačené, že ste dve percentá darovali nám. My Vám následne zašleme identifikačný kruh ako poďakovanie.

 

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE sa environmentálnej výchove venuje viac ako 20 rokov. Pripravuje metodické príručky pre učiteľov, organizuje semináre zamerané aj na učenie sa vonku, v školách učí deti zážitkovou formou.

Ďakujeme za vaše rozhodnutie venovať 2 alebo 3 percentá z dane Inštitútu DAPHNE.