Máte záujem o spoluprácu ako firma?

 

Vážime si záujem a podporu všetkých firemných partnerov. Vďaka Vám môžeme realizovať nielen dobrovoľnícke ochranárske aktivity, ale aj motivovať učiteľov a rozšíriť poznanie cez zážitky pre žiakov v oblasti environmenálnej výchovy a vzdelávania.

 

Ako nás môžete podporiť?

Ekovýchovné aktivity DAPHNE môžete podporiť vo forme finančného daru (napr. spolufinancovanie edukačného program, ktorý tak bude pre školy cenovo výhodnejší), vecného daru (napr. vo forme pomôcok či materiálov k ekovýchovným programom pre žiakov a učiteľov) či Vašou službou (napr. pomoc mediálnej agentúry a iné). Uvítame aj pomoc pracovitých rúk Vašich zamestancov počas dobrovoľníckych brigád (napr.odstraňovanie náletov drevín a iné), ktoré sú spojené so spoznávaním vybraného chráneného územia a použitých ochranárskych metód v praxi.

 

Prečo s nami spolupracovať?

Pomôžeme Vám realizovať Váš CSR program (program Spoločenskej zodpovednosti), zorganizujeme pre Vás dobrovoľnícke dni pre zamestnancov, poskytneme Vám naše know-how v oblasti environmentálneho vzdelávania a ďalšie.

 

Kontaktujte nás

Či už máte konkrétnejšie predstavy alebo iba záujem a chuť podieľať sa na dobrej veci, kontaktujte nás:

daphne@daphne.sk