13 októbra, 2020 Nekomentované

0,00

Metodická príručka určená pre učiteľov stredných škôl približuje vodu ako prírodné prostredie. Sprostredkúva informácie aj o jej ochrane, rozumnom využívaní a o jej prepojení na klimatické zmeny.

9 na sklade

Popis

Na každej kvapke záleží je metodická príručka určená pre učiteľov stredných škôl. Približuje vodu ako prírodné prostredie a sprostredkúva informácie aj o jej ochrane i rozumnom využívaní, o jej prepojení na klimatické zmeny ako aj námety, ako byť k vode šetrnejší a ohľaduplnejší. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.

Written by Rastislav Kachnic