13 októbra, 2020 Nekomentované

0,00

Metodická príručka pre 1. stupeň základných škôl, zameraná na význam vody pre život ako aj nevyhnutnú potrebu vodou šetriť a chrániť ju.

20 na sklade

Popis

Ponorme sa do vodných tajomstiev je metodická príručka pre 1. stupeň základných škôl, zameraná na význam vody pre život ako aj nevyhnutnú potrebu vodou šetriť a chrániť ju. Obsahuje päť tém, ktoré prihliadajú na učebné osnovy v primárnom vzdelávaní. Okrem teoretickej časti obsahuje viaceré námety na aktivity a 20 pracovných listov, ktoré majú pedagógom pomôcť hravou formou sprístupniť tému deťom.

Written by Rastislav Kachnic